(Ciara)

Afterglow the Lady Is A Tramp At Tricajon

(Pia)

Olympia Star Fly Mystery 

(Zola)

Æsku   Zola for Tricajon

Our Girls

(Zofie)

Æsku  Zofie for Tricajon

(Zeta)

Æsku  Zeta for Tricajon

(Jazz)
Tricajon All That Jazz